“Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi”nin elektron xidmətlər portalı

Agentliyin fəaliyyət istiqamətlərinə müvafiq sahə üzrə dövlət siyasətinin formalaşdırılması ilə bağlı Nazirliyə təkliflərin verilməsi və bu siyasətin həyata keçirilməsi, tənzimləməni və qüvvədə olan qanunvericiliyə əməl olunmasına nəzarət, avtomobil nəqliyyatı ilə müntəzəm sərnişin daşımalarının təşkili və dövlət sifarişinin formalaşdırılması, beynəlxalq sərnişin və yük daşımalarını tənzimləyən icazə sisteminin tətbiqi və bu sahədə nəzarətin həyata keçirməsi, rəqəmsal taxoqraf kartları üzrə milli sistemin fəaliyyətinin təmin olunması aiddir.
Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımaları üzrə fəaliyyətin əlaqələndirməsi, fərqlənmə nişanlarının tətbiqi ilə əlaqədar normativ hüquqi aktların tələblərinə riayət olunmasına nəzarət, Azərbaycan ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazə sisteminin tətbiqi, icazə blanklarının mübadiləsi və uçotu, xarici ölkələrin birdəfəlik “İcazə” blanklarının operatorlar arasında bölgüsü Agentliyin vəzifələri və hüquqlarına daxildir.

"Fərqlənmə nişanı"nın verilməsi üçün müraciət

Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və yük daşımaları sahəsində icazənin verilməsi üçün müraciət

İcazə blanklarının sifarişi

Şəhərlərarası (rayonlararası) müntəzəm sərnişin daşımalarında elektron bilet

Elektrik doldurma məntəqələri

Elektron əmtəə-nəqliyyat qaiməsi

E-ƏNQ sürücü mobil tətbiqi